Eigen risico

Bij veel verzekeringen komt het begrip eigen risico terug. De autoverzekering is ook zo’n verzekering waarbij dit het geval is, maar feit is wel dat het in de loop van de tijd steeds minder is geworden. Het eigen risico betekent bij iedere verzekering hetzelfde, namelijk dat er bij een schadeclaim een deel van de claim (het bedrag aan eigen risico) zelf moet worden betaald. Komt het geclaimde schadebedrag niet boven het bedrag aan eigen risico uit, dan houdt dat dus automatisch in dat u deze schade gewoon zelf zult gaan moeten betalen en dat uw verzekeraar hier dus niet aan mee betaald. Tegenwoordig is het met het eigen risico van de autoverzekering echter zo dat dit meer een keuze is dan een verplichting, want veel verzekeraars laten u namelijk zelf kiezen of u eigen risico wilt hebben. In eerste instantie klinkt het misschien logisch om te zeggen dat u dit niet wilt, maar dat gaat wel altijd ten koste van uw goedkoopste autoverzekering, want de premie zal dan onherroepelijk ook een beetje om hoog gaan bij dit soort verzekeraars die u laten kiezen. Er zijn ook verzekeraars die helemaal geen keuze aanbieden en gewoon standaard het eigen risico al hebben geschrapt uit hun autoverzekering.

Eigen risico autoverzekering zelf kiezen

Het eigen risico zelf kiezen heeft wel voordelen, want u bepaalt immers zelf wat er met het eigen risico gebeurt en daarnaast ziet u ook direct welke gevolgen het wijzigen van het eigen risico zal hebben voor de premie van de autoverzekering. Zet u het eigen risico hoog in, dan heeft u altijd een meer goedkope autoverzekering dan wanneer u het eigen risico op 0 euro mocht zetten. Vaak kiezen mensen voor een middenweg hierin om enerzijds voor een goedkope autoverzekering te zorgen en anderzijds ook voor een schappelijk eigen risico. Maakt u geen schade, dan heeft u verder met het eigen risico niets te maken, want dit zal pas aangesproken worden op het moment van een schade met aansprakelijkheid. De goedkoopste autoverzekering heeft u bij verzekeraars die u het eigen risico zelf laten kiezen door deze zo hoog mogelijk in te zetten.

Previous post:

Next post: